درباره ما

با توجه به فضای رقابتی سیستم بانکداری و ورود به عرصه بانکداری مدرن، ضرورت تقویت بنیه تخصصی بانکداران به وضوح قابل مشاهده بوده و بدیهی است در این رقابت مؤسساتی که توان علمی و شایستگی بیشتری برای مقابله و ارائه خدمات دارند، در صحنه باقی مانده و بقیه به تدریج حذف خواهند شد.

د راین راستا انتشارات آتیه نگر از ابتدای سال 1393 فعالیت خود را با هدف نشر آثار تخصصی آموزشی و مرجع در حوزه‌های: اصول بانکداری، بانکداری بین‌الملل، حقوق بانکداری، بانکداری اسلامی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، مدیریت مالی، مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک و اعتبار، مدیریت سرمایه‌گذاری، پولشویی و سایرحوزه های مرتبط آغاز نموده است.

این انتشارات آماده تعامل با مؤلفین و مترجمین محترمی است که در این حوزه فعالیت دارند و همچنین انتظار دارد مخاطبین گرامی نیز با ارائه رهنمودهای ارزشمند خود ما را در این امر یاری نمایند

پشتیبانی: طراحی فروشگاه | طراحی سایت | خدمات سئو | جهان سایت
انتشارات آتیه نگر © 2018